Реализованe онлајн активности – група „Mackó“

вртић „Наши бисери“
васпитач: Бичкеи Зелди Рита
група „Mackó“
Април 2020