Реализованe онлајн активности – група „Пчела“

вртић „Бела рада“
васпитач: Ревид Илона
група „Пчела“
Април 2020