Реализованe онлајн активности – група „Пилићи“

вртић „Наши бисери“
васпитач: Вадас Корнелиа
група „Пилићи“
Април 2020