Реализованe онлајн активности – група „Зека“

вртић „Бела рада“
васпитач: Абрахам Едит
група „Зека“
Април 2020