Реализованe онлајн активности – вртић „Кутак“ -група „Csiga-biga“

вртић „Кутак“
васпитач: Дукаи Тимеа
група „Csiga-biga“
Мај 2020