Реализованe онлајн активности – група „Mókus“

вртић „Наши бисери“
васпитач: Халас Шара
група „Mókus“
Мај 2020