Реализованe онлајн активности – група „Ficánka“

вртић „Сунцокрет“
васпитач: Данчо Ева
група „Ficánka“
Мај 2020