Реализованe онлајн активности – група „Micimackó“

вртић „Звездица“
васпитачи: Домонкош Емеше
група „Nyuszi“
Мај 2020