Вртић „Дуга“ (Бите Жинка Андреа), група „Gézengúz“ – Јануар, Фебруар

васпитач: Бите Жинка Андреа
група „Gézengúz“
Мартонош, Јануар-Фебруар 2021