Вртић „Наши бисери“ (Оковацки Соња), предшколска група – Јануар, Фебруар

васпитач: Оковацки Соња
предшколска група
Кањижа, Јануар-Фебруар 2021