Oбавештење о бесплатним уџбеницима 2022-2023

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
– Директору-
 Поштовани/-а,
  Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило је основне школе да се у школској 2022/2023. години, а у складу са средствима из буџета за 2022. годину, у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, планира обезбеђивање бесплатних уџбеника за што већи број ученика основних школа.
У циљу благовремене припреме потребне документације о ученицима који остварују право на бесплатне уџбенике, молимо Вас да родитеље, односно друге законске заступнике деце која су у овој радној години обухваћена припремним предшколским програмом, односно која у школској 2022/23. години уписују први разред, информишете о могућности остваривања овог права, као и неопходној документацији коју је потребно да припреме (а ради правовремене достави школи у коју се дете уписује).
 Право на бесплатне уџбенике остварују ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи); ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3; ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и други ученици којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат); ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања; ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.
 Школи ће се као доказ о испуњености услова достављати следећа документација:
– за ученике социјално/материјално угрожених породица –  примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
– за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
 
За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Додатне информације о начину и роковима подношења потребне документације за остваривање права на бесплатне уџбенике за наведене категорије деце, родитељи ће добити у основној школу у коју се уписује дете.
 Захваљујемо на сарадњи.            
С поштовањем,
 Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање