Предшколска онлајн заједница учења-Учимо и менјамо праксу

Као подршку раду предшколске установе (ПУ) са породицама (родитељи или други законски заступници) на даљину, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију је креирао три брошуре за породице за реализацију различитих активности у домену сарадње са породицом. Брошуре креиране су уз подршку УНИЦЕФ-a, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Упитник за породице о брошури „Добробит деце предшколског узраста“

Упитник за породице о брошури „Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила“

Упитник за породице о брошури „Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста “